حل نمونه سوالات آزمون های داخلی (سوالات ایین نامه رانندگی)

فهرست

سلام، در این بخش از وبسایت، ما سعی می‌کنیم بخش‌هایی از سوالات اصلی آیین‌نامه رانندگی که بسیار مهم هستند را به همراه پاسخ در اختیارتان قرار دهیم. اما در ابتدا به چند سوال مهمی که هنرجویان درباره سوالات آیین‌نامه دارند، پاسخ خواهیم داد.

تعداد سوالات آزمون چقدر است و چند سوال را باید صحیح پاسخ دهیم؟
آزمون شامل ۳۰ سوال است و شما باید در مدت ۲۰ دقیقه به حداقل ۲۶ سوال صحیح پاسخ دهید. به عبارت دیگر، شما می‌توانید تا ۴ پاسخ اشتباه داشته باشید و همچنان قبول شوید.

آیا آزمون آیین‌نامه برای هر فردی در روز امتحان متفاوت است؟
بله، آزمون آیین‌نامه برای هر فردی در روز امتحان متفاوت است. سوالاتی که در آزمون به شما مطرح می‌شوند، ممکن است برای بغل‌دستی، جلویی و پشت سر متفاوت باشد.

آیا سوالات آیین‌نامه برای هر شهری متفاوت هستند؟
خیر، سوالات آیین‌نامه برای همه شهرها یکسان است. بدون توجه به شهری که در آن آزمون را می‌دهید، سوالات آیین‌نامه مشابه خواهند بود.

حل نمونه سوالات آزمون های داخلی جواب سوالات با رنگ قرمز و علامت * مشخص شده است.

1- در این تقاطع، حق تقدم عبور به ترتیب با کدام خودروها می باشد؟

سوال حق تقدم در چهار راه

لف: سبز – آبی – قرمز – زرد

ب: سبز – قرمز – آبی یا زرد با هم *

ج: زرد – آبی – قرمز – سبز

د: قرمز – زرد – سبز – آبی

2- مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟

مفهوم چراغ سبز راهنمایی

۱- ایست کامل و سپس عبور

۲- عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه گردش نمودن توسط علائم دیگر ممنوع شده باشد.*

۳- افزایش سرعت وسیله نقلیه و عبور سریع از تقاطع

۴- توقف پشت تابلوی ایست در تقاطع

3-دست ‌کم هرچند وقت یک ‌بار باید سطح آب رادیاتور را کنترل نمود؟

۱- سالی یک بار

۲- هفته ‌ای یک بار *

۳- ماهی یک ‌بار

۴- نیازی به کنترل ندارد.

 
4- انجام کدام عمل در پشت چراغ قرمز در یک تقاطع نادرست است؟

 

۱- به هنگام چراغ قرمز باید پشت خط ایست توقف کامل نمود.

۲- تا هنگام روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع باید منتظر ماند.

۳- فاصله اگر تقاطع خلوت باشد با احتیاط می ‌توان گردش به راست نمود.*

۴- عبور از چراغ قرمز ممنوع است.

5-  در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد. . . . .

۱- باید از نور بالا استفاده نمود.

۲- باید تنها از چراغ‌ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.*

3- فاصله باید تنها از نور پایین استفاده نمود.

4- تمام چراغ ‌ها را باید خاموش نمود.

 
6-  کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راه‌های یک طرفه درست است؟

۱- رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی‌ الیه طرف راست خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

۲- گردش به چپ در خیابان یک ‌طرفه ممنوع است.

 ۳- رانندگان موظف اند وسیله نقلیه را به منتهی‌ الیه طرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند.*

۴- باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود.

7- در راه‌های پرترافیکی که خودروها پشت سر هم به‌ صورت فشرده در حرکت هستند، چگونه می ‌توانید از بروز تصادف جلوگیری کنید؟

۱- در شانه خاکی توقف کنید.

۲- چراغ‌ های خطر را روشن کنید.

۳- فاصله خودرو با اتومبیل جلویی افزایش دهید.*

۴- پای خود را بر روی ترمز قرار دهید.

 

8- این شکل چه چیزی را نشان می دهد؟

 

محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین

۱- محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین*

۲- عدم رعایت سرعت مجاز

۳- طول محدودیت پارکینگ

۴- سطح روشنایی چراغ ‌ها

9- کدام گزینه نادرست است؟

۱- خوردن غذاهای سنگین از عوامل خواب ‌آلودگی در رانندگی است.

۲- عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود از نشانه‌ های خستگی در رانندگی است.

۳- عواطف و احساسات بر سیستم اعصاب رانندگان تاثیر خاصی ندارد.*

۴- یکی از نوشیدنی ‌هایی که عملکرد راننده را مختل می ‌سازد، مشروبات الکلی است.

10- کمک‌های اولیه چیست؟

۱- به اقدامات صورت گرفته توسط پرستاران در مرکز اورژانس گویند.

۲- به اقدامات اولیه ‌ای گویند که در درمانگاه یا مراکز اورژانس انجام می ‌شود.

3- به اقدامات اولیه ‌ای گویند که مصدوم را در محل حادثه از خطر مرگ نجات می ‌دهد.

۴- به اقدامات اولیه گویند که بلافاصله پس از بروز سانحه و قبل از رسیدن به مراکز درمانی صورت می ‌گیرد.*

11- کدام گزینه درباره ضد یخ صحیح نمی ‌باشد؟

۱-  ضد یخ در جلوگیری از زنگ‌ زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک کاری مؤثر است.

۲- عدم استفاده از ضد یخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش آوردن زودتر موتور شود.

۳- بهتر است کل مخزن رادیاتور بجای آب از ضد یخ پر شود.*

۴- مایع ضد یخ از ذهن از یخ ‌زدگی آب در سرما جلوگیری می ‌کند.

 
12- در این تقاطع، حق تقدم عبور به ترتیب با کدام یک می باشد؟

آبی - قهوه ای

 

 

۱- آبی، قهوه‌ای*

۲- قهوه‌ای، آبی

۳- هر سه خودرو با هم می‌توانند حرکت کنند.

4- فقط خودروی قهوه‌ای مجاز به حرکت می ‌باشد.

 
13-  کدام یک جزء سیستم انتقال قدرت نمی ‌باشد؟

۱- کلاج

 ۲- میل لنگ*

۳- گیری بوکس

۴- دیفرانسیل

14- حداقل سرعت در آزادراه های درون‌ شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

۱- 30 کیلومتر در ساعت

۲- ۵۰ کیلومتر در ساعت

 ۳-۷۰  کیلومتر در ساعت*

۴-۶۰  کیلومتر در ساعت

15- منظور از طراحی خط ایست در ورودی تقاطع کدام است؟

 

۱- حرکت عابران پیاده بر روی خط مورد نظر

۲- مرز توقف وسیله نقلیه*

۳- اعلام خطر به کاربران ترافیک

۴- رویت شبکه معابر هنگام تاریکی

 
16- در راه های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشدف حق تقدم با کدام وسیله کیست؟

۱- آن که از سرعت بیشتری برخوردار است.

۲- آن که در طرف کوه قرار دارد.

3- آن که در حال سبقت است.

۴- آن که در طرف پرتگاه قرار دارد.*

17- از چند متری تقاطع راه‌آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟

۱- ۵۰ متری*

۲-۱۰۰ متری

3- ۱۵۰ متری

۴- محدودیت ندارد.

18- در صورت خرابی وسیله نقلیه و مسیر نبودن انتقال آن به محل مناسب، چراغ الکتریکی را برای آگاه ‌سازی دیگران باید در چه فاصله‌ ای از وسیله نقلیه قرارداد؟

1- 100 متری

2- ۲۰۰ متری

3- ۱۵۰  متری

 4- ۷۰ متری*

20- کدام گزینه در موعد باد تایر صحیح‌ تر است؟

۱- پر باد بودن تایرها می تواند فرمان‌ پذیری خودرو را افزایش دهد.

۲- کم باد بودن تایرها باعث کاهش مصرف سوخت می‌ شود.

۳- کم باد بودن تایرها باعث فرسایش تایر، از دست رفتن تعادل و هدایت و فرمان‌ پذیری هنگام ترمز گیری خواهد شد.

۴- باد تایر زاپاس را می توان تخلیه و به همان شکل آن را نگهداری نمود.

20- در کدامیک از موارد زیر احتمال وقوع تصادفات کمتر است؟

۱- هوای خشک، شرایط جاده استاندارد*

۲- وجود مه، ریزش باران، کولاک

۳- وجود مه، ریزش باران، شرایط جاده استاندارد

۴- وجود چاله و دست ‌انداز در جاده، ریزش باران

 
21- در کدامیک از موارد زیر باید نوربالا را به نور پائین تبدیل نماییم؟

۱- زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می کند ۱۵۰ متر یا بیشتر باشد.

۲- زمانی که فاصله شما با خودرویی که از مقابل به شما نزدیک می شود ۱۵۰ متر یا کمتر باشد.*

۳- زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می‌کند ۲۰۰ متر یا کمتر باشد.

۳- نیازی به تغییر نور بالا به نور پائین بجز در جاده‌های پررفت ‌و آمد نیست.

صفحه سوالات آیین نامه رانندگی

سوالات آیین نامه ۱۴۰۲همراه با جواب

سوالات ایین نامه رانندگی با جواب

سوالات آیین نامه: PDF سوالات ایین نامه رانندگی

سوالات آیین نامه رانندگی به صورت فایل pdf و قابل استفاده روی هرنوع گوشی و همچنین قابلیت چاپ سیاه و سفید دارد در این صفحه بسته سوالات ایین نامه رانندگی معرفی شده است پیشنهاد می کنم 2 دقیقه وقت گذاشته و مطالب پایین را مشاهده کنید سوالات جدید جدید می

سوالات ایین نامه رانندگی با جواب

حل نمونه سوالات آزمون های داخلی (سوالات ایین نامه رانندگی)

سلام، در این بخش از وبسایت، ما سعی می‌کنیم بخش‌هایی از سوالات اصلی آیین‌نامه رانندگی که بسیار مهم هستند را به همراه پاسخ در اختیارتان قرار دهیم. اما در ابتدا به چند سوال مهمی که هنرجویان درباره سوالات آیین‌نامه دارند، پاسخ خواهیم داد. تعداد سوالات آزمون چقدر است و چند

کتاب ایین نامه رانندگی

کتاب آیین نامه رانندگی را از کجا تهیه کنیم

در این صفحه از سایت آزمون آیین نامه تست درایور به این سوال که بارها توسط کاربران از ما پرسیده می شوند که از کجا کتاب ایین نامه رانندگی را تهیه کنیم پاسخ خواهیم داد. اگر کتاب را به صورت فیزیکی می خواهید تهیه کنید در تمام کتابخانه ها این

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *