مطالب آموزشی آیین نامه رانندگی

تقاطع نمونه سوالات حق تقدم با جواب

در این بخش ار سایت تست درایور به سولات حق تقدم که در آیین نامه اصلی سال 1400 تکرار می شود می پردازیم. پیشنهادی که به هنرجویان عزیز داریم سعی کنید حق تقدم در رانندگی را یاد بگیرید اصلا سعی نکنید حق تقدم را حفظ کنید. با نکاتی که ما در پایین به ان اشاره […]

مطالب آموزشی آیین نامه رانندگی
شکل تابلو ها در راهنمایی و رانندگی
مطالب آموزشی آیین نامه رانندگی

شکل ها و اشکال تابلو های ایین نامه رانندگی

شما اگر بتوانید مفهوم این اشکال در تابلو های راهنمایی و رانندگی را درک کنید بهتر و راحتر می توانید تابلو های رانندگی را یاد بگیرید.   مفهوم تابلوهای مثلثی شکل راهنمایی چیست؟     تابلوی دایره شکل و مثلث شکل چه فرقی باهم دارند